Janusz Lato

Kort tenisowy – maszyna miotająca piłki